Juridische conferenties en seminars

Juridische congressen en seminars j p spijkTegen de achtergrond van jarenlange ervaringen bij de mondiaal opererende International Society for Military Law and the Law of War kan Lex Integra voorzien in ondersteuning bij de organisatie van nationale en internationale juridische conferenties en seminars, in het bijzonder over de toepassing van Humanitair Oorlogsrecht, Militair Recht en Cyber Law. De deskundigheid strekt zich uit tot het leggen van de noodzakelijke contacten met lokale overheids- en andere instanties en de keuze van passende conferentie-locaties.

Wij beschikken over een breed en gevarieerd netwerk van internationaal erkende academici en andere deskundigen op deze rechtsgebieden.

Zie voor meer achtergrond over de ISMLLW: www.ismllw.org

Call Now Button