Bezwaar- en klachtbehandeling

Bezwaar- en klachtbehandeling Lex IntegraLex Integra beschikt over zeer ruime ervaring in de ondersteuning bij bestuursrechtelijke bezwaarschriftprocedures. Wij zijn beschikbaar als juridisch adviseur in bezwaarprocedures van diverse aard, met specifieke expertise in de bezwaren tegen besluiten binnen de ambtelijke rechtspositie en bij procedures op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Daarnaast beschikken wij over ruime ervaring in klachtprocedures. Wij kunnen klagers bijstaan maar ook bestuursorganen adviseren bij de afdoening van klachten, bijvoorbeeld waar het gaat om onethisch handelen en ongewenst gedrag op de werkvloer.

Bezwaarprocedures worden uitgevoerd en ondersteund conform de voorschriften van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bij klachtprocedures wordt gewerkt conform de richtlijnen van de Nationale Ombudsman, waarbij de Behoorlijkheidswijzer als leidraad voor de beoordeling van overheidshandelen wordt gehanteerd.

Lex Integra adviseert ook omtrent de beleidsmatige inrichting van de hierboven beschreven procedures in uw ambtelijke organisatie. Wij zijn beschikbaar als voorzitter van bezwaar- en adviescommissies en commissies.

Call Now Button