Over ons

Mr. Jan Peter Spijk MA is voormalig Directeur Personeelsbeleid van het ministerie van Defensie en voormalig hoofd van de Militair Juridische Dienst van de Krijgsmacht, in de rang van Brigade Generaal. Hij beschikt over een zeer ruime juridische, beleidsmatige en adviserende ervaring, in het bijzonder in een overheidscontext. Van 2010 – 2013 was hij militair lid van de Militaire Kamer van het Gerechtshof Arnhem / Leeuwarden. Momenteel is hij voorzitter van diverse adviescommissies ten behoeve van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Financiën. Hij is Extern Raadadviseur van het ministerie van Defensie.

Jan Peter Spijk heeft als voormalig en thans Honorair President van de wereldwijd opererende International Society for Military Law and the Law of War (2012 – 2018) een uitgebreide ervaring in het organiseren en leiden van nationale en internationale juridische congressen en andere evenementen. Hij is lid van de Council of the International Institute for Humanitarian Law in San Remo (It.)

Jan Peter Spijk is afgestudeerd in het Staats- en Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden (1990, Cum Laude) en is begunstigde van de Scriptieprijs 1990 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden.  Hij heeft een Master-degree in ‘International Studies’, toegekend door King’s College, London (2007, With Merit).

Lex Integra is een eenmansonderneming. In voorkomend geval kan voor secretariële ondersteuning van hoorzittingen en advies- en bezwaarcommissies worden zorggedragen.

Call Now Button